CAD CAM DESIGN

Digitale tekniker
Prettau – til det ægte smil

Dette meget biokompatible og ikke-porøse materiale adskiller sig gennem sin ekstremt høje gennemsigtighed og perfekt naturlige udseende. På grund af disse egenskaber, og hvis de anvendes sammen med en speciel farvningsteknik, kan brugen af finerkeramik helt elimineres. På denne måde kan æstetisk tiltalende restaurationer med fuld zirkonium, dvs. Prettau® Bridge, realiseres.